do szkoły! chociaż na tydzień. proszę!

pokreślonewgłowie