sobotnie "ktokolwiek widział, ktokolwiek wie".

pokreślonewgłowie