Polacy nie gęsi i swoje przekleństwa mają!

Promujmy swój ojczysty język, nie wstydźmy się tego! Jak już klnąć to barwnie na "ka", "pe", "ha". Taki lokalny patriotyzm.