Oprócz poziomu kultury utrzymuj poziom adrenaliny

Metaforycznie
kobieta komiks