Czasem przy pełnej elokwencji brak słów. cóż.

kobieta, rysunek, sarkazm, dama, ilustracja, komiks