Rocznica rzecz święta czy zbędna?

pokreślonewgłowie