statystyczna kobieta uważa, że...

Badanie przeprowadzono na próbie reprezentatywnej wszystkich kobiet na świecie  

pokreślonewgłowie