cienka linia pomiędzy

Czasem granica jest bardzo cienka pomiędzy byciem zbyt miły, a byciem wykorzystywanym.


pokreślonewgłowie