Wielbię prostotę i umiar

KISS (Keep It Simple, Stupid)


pokreślonewgłowie