* przyjaciół uprasza się, żeby nie brali sobie tego do serca ;)