przestroga: nigdy nie waż się polemizować z wszechwiedzącą bibliotekarką. nigdy.